Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA

Přehled běžících diplomových prací

Doktorandské práce

student

školitel

Osmoregulace u sladkovodních ryb: úloha iontových transportérů a kanálů

Hana Kratochvilová

Vladimír Košťál

Poškození hmyzích tkání nízkou teplotou a jeho náprava

Tomáš Štětina

Vladimír Košťál

Studium metabolických hormonů u hmyzu

Milada Zemanová

Dalibor Kodrík

Energetický metabolismus a trávení živin u lýkožrouta smrkového ve vztahu k diapauze

Kristýna Štefková

Petr Doležal

Bioinformatická analýza transkriptomu ploštice Pyrrhocoris apterus

Jan Provazník

David Doležel

Role cirkadiánních hodin při fotoperidické indukci diapauzy u hmyzu

Petra Šimůnková

Vladimír Košťál

Fyziologické a genetické dopady oxidačního stresu u hmyzu

Tomáš Krůček

Radmila Frydrychová Čapková

Hormonální řízení stárnutí hmyzu

Klára Mičulková

Magdalena Hodková

Metabolické studie za využití hmotnostní spektrometrie

Ivana Schneedorferová

Aleš Tomčala 

Fylogeografie ruměnice pospolné Pyrrhocoris apterus

Martin Pivarči

David Doležel

Vliv genotypu na infikace do orgánů myší Leischmania spp.

Martina Slapničková

Marie Lipoldová

Ekofyziologie a biologie lýkohuba matného a dalších kůrovcovitých a jejich přirozených nepřátel na smrku

Lenka Perfollová

Petr Doležal

Studium procesů řídících metabolickou homeostázu u hmyzu

Tereza Stašková

Dalibor Kodrík

Charakterizace hormonů a jejich genů retrocerebrálního komplexu ploštice Pyrrhocoris apterus

Markéta Hejníková

Dalibor Kodrík

Studium telomerazové aktivity u hmyzu

Michala Korandová

Radmila Frydrychová Čapková

Vývoj entomofauny polomu na lokalitě Radvanovický hřeben se zvláštním zřetelem na ekofyziologii kůrovcovitých (Coleoptera: Scolytinae)

Markéta Davídková

Petr Doležal

Study of adipokinetic hormone role in insects stressed by entomopathogenic fungi and/or nematodes

Emad Ahmed Sayed Ibrahim

Dalibor Kodrík

Adipokinetic hormone signalling pathways in Drosophila

Umesh Kumar Gautam

Dalibor Kodrík

Effects of adenosine signalling on insect physiology

Yu Hsien Lin

Michal Žurovec

AGDF and IDGF protein characterization in Drosophila melanogaster

Houda Ouns Maaroufi

Michal Žurovec

Magisterské práce

student

školitel

Vliv složení krmných směsí na kvalitu masa chovaných ryb

Veronika Kyselová

Aleš Tomčala 

Vliv epigenetických faktorů při indukci diapauzy hmyzu

Petr Hůla

Vladimír Košťál

Bakalářské práce

student

školitel

Role of insect hormones in vitellogenin production

Susanne Maurer

Dalibor Kodrík

Imunocytochemická lokalizace „hodinových“ proteinů v mozku larev octomilky Chymomyza costata

Veronika Francová

Vladimír Košťál

 

Seznam obhájených prací

Cz | En
Webmaster: Jan Okrouhlík | Osoba zodpovědná za obsah: Dalibor Kodrík