Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA

Obor

Katedra fyziologie živočichů garantuje MAGISTERSKÝ OBOR EXPERIMENTÁLNÍ BIOLOGIE

specializace: FYZIOLOGIE ŽIVOČICHŮ (FFZ)
garant: prof. RNDr. Dalibor Kodrík, CSc.

Poskytuje znalosti a dovednosti z oblasti srovnávací, ekologické a vývojové fyziologie obratlovců a hmyzu, a z oblasti fyziologie člověka. Seznamuje absolventy s moderními fyziologickými, biochemickými a analytickými metodami používanými ve výzkumných i servisních laboratořích.

Vstupní minimum

KATEDRA PŘEDMĚT NÁZEV
KMB 023 Základy buněčné biologie
KFZ 230 Fyziologie živočichů a člověka
KMB 216 Imunologie
KFZ 212 Vývojová biologie

Výstupní minimum

KATEDRA PŘEDMĚT NÁZEV
KFZ 234 Environmentální fyziologie
KFZ 405 Fyziologie hmyzu
OJZ 930 Magisterská zkouška z angličtiny
KFZ 672 Srovnávací endokrinologie
KGN 243 Základy biotechnologií u živočichů
FBI 881 Magisterská diplomová praxe
FBI 885 Zadání magist. diplomové práce

 

Cz | En
Webmaster: Jan Okrouhlík | Osoba zodpovědná za obsah: Dalibor Kodrík