Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA

Obhájené práce 

Seznam diplomových prací  - Fyziologie živočichů

 1. Bakalářské práce:

 • Gronský R. (1995) Dynamika produkce ekdysteroidů protorakálními žlázami zavíječe Galleria mellonella in vitro, bakalářská práce – vedoucí F. Sehnal
 • Uvírová L. (1995) Mimooční vnímání světla u housenek Galleria mellonella, bakalářská práce – vedoucí F. Sehnal
 • Kodedová I. (1997) Výskyt neurohormonu serikotropinu u bource morušového (Bombyx mori), bakalářská práce, vedoucí – D. Kodrík
 • Šimonovský M. (1997) Produkce ekdysteroidů v kruhových žlázách u larev Sarcophaga (Neobellieria) bullata, bakalářská práce, vedoucí – D. Kodrík
 • Maxová A. (1998) Účinek adipokinetického hormonu u ruměnice pospolné Pyrrhocoris apterus (L.) (Heteroptera), bakalářská práce, vedoucí – D. Kodrík
 • Neuwirth A. (2000) Identifikace neurohormonu serikotropinu v CNS vybraných druhů hmyzu, bakalářská práce, vedoucí – D. Kodrík
 • Reymanová P. (2000) Humorální faktory podmiňující nástup horečky, bakalářská práce, vedoucí – L. Janský
 • Borovská M. (2001) Vasomotorické změny u lidí vystavených lokálnímu chlazení, bakalářská práce, vedoucí – L. Janský
 • Okrouhlík J.  (2002) Vliv reakčních podmínek na aktivitu LDH, bakalářská práce, vedoucí – P. Blažka
 • Jiroutová K. (2002) Vliv agonisty ekdysteroidů RH-2485 na housenky posledního instaru Spodoptera littoralis (Boisd.) (Lepidoptera: Noctuidae), bakalářská práce, vedoucí – F. Sehnal
 • Tomčala A. (2002) Funkce melatoninu v živých systémech a jeho stanovení u různých živočichů, bakalářská práce, vedoucí – P. Šimek
 • Vávra V. (2002) Kožní teploty různých oblastí těla u lidí vystavených lokálnímu ochlazování dolních končetin, bakalářská práce, vedoucí – L. Janský
 • Patočková M. (2003) Adipokinetický hormon a energetický metabolismus u bavlníkového škůdce Dysdecus cingulatus (Fabr.) (Heteroptera: Pyrrhocoridae), bakalářská práce, vedoucí – D. Kodrík
 • Pavlásek J. (2003) Vývoj a funkce samčí přídatné žlázy u komárů komplexu Culex pipiens, bakalářská práce, vedoucí – I. Gelbič
 • Marin M. (2003) Příprava nového inhibitoru proteáz, bakalářská práce, vedoucí – F. Sehnal
 • Tollárová  M. (2003) Dynamika kompetence organismu Pyrrhocoris apterus (Insecta; Heteroptera) k produkci kryoprotektantů v průběhu diapauzního vývoje, bakalářská práce, vedoucí – V. Košťál
 • Vaněčková H. (2003) Fyziologické a biochemické aspekty sezónních adaptací Pyrrhocoris apterus (L.), bakalářská práce, vedoucí – M. Hodková
 • Bártů I. (2004) Účinek adipokinetického hormonu u makropterních a brachypterních samců Pyrrhocoris apterus, bakalářská práce, vedoucí – R. Socha
 • Szewieczková P. (2004) Vliv lokálního chlazení na vasomotorické změny v kůži rukou, bakalářská práce, vedoucí – L. Janský
 • Kratochvilová H. (2005) Vliv oxidu uhličitého a aklimační teploty na rezistenci karasů proti anoxii, bakalářská práce, vedoucí – P. Blažka
 • Mikulka A. (2005) Úloha různých typů adrenergních receptorů v termogenezi lidských lymfocytů, bakalářská práce, vedoucí – L. Janský
 • Večeřa J. (2005) Rozdíly v produkci cytokinů mezi izolovanými lidskými lymfocyty a ředěnou lidskou krví, vedoucí – L. Janský
 • Zdechovanová L. (2005) Genetická a fyziologická analýza nediapauzního mutanta ploštice Pyrrhocoris apterus (L.), bakalářská práce, vedoucí – M. Hodková
 • Černá Z. (2005) Vliv genisteinu na kvantitativní složení buněk hemolymfy Pyrrhocoris apterus (Heteroptera, Pyrrhocoridae), bakalářská práce, vedoucí – J. Berger
 • Mehrabianová A. (2006) Poškození organismu Pyrrhocoris apterus (Insecta, Heteroptera) chladem: narušení iontové homeostázy, vedoucí – V. Košťál
 • Štefková K. (2007) Vliv 7-oxo-dehydroepiandrosteronu na spotřebu kyslíku izolovaných lidských leikocytů (PBMC), vedoucí – L. Janský
 • Heczková M. (2007) Indikace stresového stavu pomocí změn hladiny steroidních hormonů, vedoucí – L. Janský
 • Zralá J. (2007) Panbo-Red Pigment Concentrating hormone u Porcellio scaber (stínka obecná), vedoucí – D. Kodrík
 • Lusková M. (2007) Studium prothorakálních žláz u saranče stěhovavé (Locusta migratoria L.), vedoucí – D. Kodrík
 • Bartošová E. (2008) Vliv 7-oxo-dehydroepiandrosteronu na produkci cytokinů tzolovaných lidskými leukocyty, vedoucí – L. Janský, J. Okrouhlík
 • Blažková H. (2008) Vliv sexuální aktivity na délku života u hmyzího modelu, vedoucí – M. Hodková
 • Šimůnková P. (2008) Transcriptional analysis of genes coding for ion pumps during cold acclimation in drosophilid flies,  vedoucí – V. Košťál
 • Husáková J. (2008) Vliv rekombinantního toxinu Cry3Aa na vývoj Spodoptera littoralis , vedoucí – P. Doležal
 • Jeníková M. (2008) Vliv etiocholanolonu na produkci cytokinů izolovanými lidskými lymfocyty, vedoucí – L. Janský
 • Buřičová M. (2008) Vliv omezeného příjmu potravy na délku života u modelového hmyzu, vedoucí - Hodková
 • Korbelová J. (2009) Chladová odolnost larev octomilky Drosophila melanogaster (Diptera: Drosophilidae), vedoucí – V. Košťál
 • Kuchyňová D. (2009) Adipokinetický hormon a stres vyvolaný insekticidem u Locusta migratoria, vedoucí – D. Kodrík
 • Homolová L. (2009) Vplyv etiocholanolónu na spotrebu kyslíku l’udských leukocytov, vedoucí – L. Janský, J. Okrouhlík
 • Moravcová M. (2010) Úloha adipokinetického hormonu v diapauze lýkožrouta smrkového (Ips typhographus(L.) vedoucí – D. Kodrík
 • Urban T. (2010)  Analýza mastných kyselin v diglyceridech a triglyceridech z hemolymfy a tkání hmyzu pomocí plynové chromatografie, fyziologická interpretace výsledků, vedoucí - Helena Zahradníčková, Aleš Tomčala
 • Davídková M. (2012) Populační dynamika lýkožrouta smrkového (Ips typographus (L.)) na vybraných lokalitách Šumavy - P. Doležal
 • Štětina T. (2013) Adaptace hmyzu na chlad: role šokových proteinů z nadrodiny Hsp, vedoucí - V. Košťál
 • Szakosová K. (2013) Vliv oxidačního stresu na antioxidační enzymy u Drososphila melanogaster
 • Janská K. (2014) Vybrané ekofyziologické charakteristiky nových invazivních škůdců v zemědělství - P. Doležal
 • Adekoya I. (2014) Role of adipokinetic hormone Pyrap-AKH in insect reproduction- vedoucí D. Kodrík
 • Záhorská E. (2014) Role of adipokinetic hormone Peram-CAH-II in insect reproduction- vedoucí D. Kodrík
 • Hůla P. (2015) Denní a cirkadiánní rytmicita chování a fyziologických funkcí u larev mušky Chymomyza costata – V. Košťál
 • Mochanová M. (2015) Úloha adipokinetického hormonu u octomilky obecné Drosophila melanogaster - D. Kodrík
 • Černý J. (2016) Studium adipokinetické hormonální odpovědi na infekci způsobenou entomopatogenní houbou druhu Isaria fumosorosea - D. Kodrík
 • Šefčík D. (2016) Indukce autogenie biologicky aktivními látkami u druhu Culex quinquefasciatus Say -I. Gelbič

2. Magisterské práce:

 • Edrová L. (1999) Produkce amoniaku a močoviny karasem obecným (Carassius carassius L.) za hypoxie a anoxie v zimní sezóně, magisterská práce, vedoucí – P. Blažka
 • Gronský R. (1999) Účinek azadirachtinu na řízení svlékání u můry Spodoptera littoralis, magisterská práce, vedoucí - F. Sehnal
 • Kovalovský J. (2000) Activities of selected enzymatic systems in eggs of locusts Schistocerca gregaria and Locusta migratoria in relation to ecdysteroid conjugate metabolism, magisterská práce, vedoucí – V. Němec
 • Maxová A. (2000) Hormonální regulace aktivace zdrojů energie u křídelních morf ruměnice pospolné Pyrrhocoris apterus (L.) (Heteroptera), magisterská práce, vedoucí – D. Kodrík
 • Doležal P. (2002) Diapauza u lýkožrouta smrkového Ips typographus L., magisterská práce, vedoucí - F. Sehnal
 • Neuwirth A. (2002) Studium produktů prothorakálních žláz u saranče stěhovavé (Locusta migratoria L.), magisterská práce, vedoucí – D. Kodrík
 • Reymanová P. (2002) Interakce imunokompetentních buněk se spirochetou Borrelia burg. in vitro, magisterská práce, vedoucí – L. Janský
 • Borovská M. (2004) Studie acetyl-koenzym A karboxylázy v játrech karasů, magisterská práce, vedoucí – P. Blažka
 • Okrouhlík J. (2005) Anaerobní metabolismus u karasa – mitochondriální syntéza lipidů, magisterská práce, vedoucí – P. Blažka
 • Vávra V. (2005) Vliv extracelulárního ATP na změny intracelulárního vápníku v hypothalamických řezech potkana měřené pomocí mikrofluorometrie, magisterská práce, vedoucí – L. Janský
 • Tollarová M. (2005) Biochemické adaptace pro přežití podnulových teplot u ploštice Pyrrhocoris apterus (Insecta, Heteroptera), magisterská práce, vedoucí – V. Košťál
 • Tomčala A. (2005) Kvantitativní a kvalitativní stanovení fosfolipidů v buněčných membránách Pyrrhocoris apterus (Heteroptera) a jejich remodulace teplotními vlivy a desikací, vedoucí – P. Šimek
 • Pavlásek J. (2006) Úloha samčích přídatných žláz v reprodukci komárů Culex pipiens s. l., vedoucí – I. Gelbič
 • Patočková M. (2006) Vliv methoprenu – analogu juvenilního hormonu na účinky adipokinetického hormonu u ploštice Dysdercus cingulatus (Fabricius) (Heteroptera: Pyrrhocoridae), vedoucí – D. Kodrík
 • Bártů I (2006) Vzájemné ovlivňování funkcí adipokinetického a juvenilního hormonu u ploštice Pyrrhocoris apterus (Pyrrhocoridae, Heteroptera), vedoucí – D. Kodrík
 • Mikulka A. (2007) Mechanismus účinku katecholaminů v termogenezi izolovaných lidských leukocytů, – L. Janský
 • Večeřa J. (2007) Endocrine regulation of oxidative stress in the red firebug Pyrrhocoris apterus, vedoucí – N. Krishnan
 • Kratochvilová H. (2008) Effect of temperature on gill morphology and ion transporter distribution in the gills of Koi carp (Cyprinus carpio L.), vedoucí – P. Blažka
 • Bartošová E. (2010) Vliv energetických rezerv na úspěšnost přezimování a reprodukční potenciál u lýkožrouta smrkového (Ips typhographus), vedoucí – P. Doležal
 • Štefková K. (2010) Proteolytické enzymy středního střeva diapauzních a aktivních larev a dospělců lýkožrouta smrkového (Ips typhographus), vedoucí – P. Doležal
 • Zralá J. (2010) Studium fyziologických funkcí RPCH u stínky obecné (Porcellio scaber), vedoucí – D. Kodrík
 • Blažková H. (2010) Faktory zprostředkující vliv páření na délku života samic ploštice Pyrrhocoris apterus, vedoucí – Magdalena Hodková
 • Provazník J. (2010) Fyziologické mechanismy stárnutí samců modelového hmyzu, vedoucí – Magdalena Hodková
 • Šimůnková P. (2011) Transcriptional analysis of cell cycle regulators during the induction phase of diapause in Chymomyza costata, vedoucí - V. Košťál
 • Korbelová J. (2011) Transkripční analýza vybraných stresových proteinů  u larev octomilky, Drosophila melanogaster (Diptera: Drosophilidae), vedoucí - V. Košťál
 • Krůček T. (2011)  Studium sericinu 3 u Bombyx mori a zaklonování sericinu do Escherichia coli, vedoucí – F. Sehnal
 • Suchanová E. (2011) Studium vlivu Sericinových proteinů a jejich derivátů na hmyzí a savčí buňky, vedoucí – F. Sehnal
 • Kociánová J. (2012) Studium fyziologických vlastností mutantů IDGF - M. Žurovec
 • Moravcová M. (2012) Změny hladiny adipokinetických hormonů a energetický metabolismus lýkožrouta smrkového (Ips typographus L.) - P. Doležal
 • Buřičová M. (2012) Vztah mezi oxidačním stresem a stárnutím ploštice Pyrrhocoris apterus - M. Hodková
 • Mičulková K. (2012) Exprese genů pro bílkoviny hedvábí v různých orgánech housenek a v bakteriálním vektoru - F. Sehnal
 • Urban T. (2013) Chladová odolnost hmyzu a sezónní změny ve složení sterolů a tokoferolů - V. Košťál
 • Vačkářová T. (2013) Srovnání efektivity obranných opatření proti lýkožroutu smrkovému (Ips typographus (L.)) na vybraných lokalitách LZ Boubín -  P. Doležal
 • Hejníková M. (2014) Vztah mezi juvenilním hormonem, stárnutím a reprodukční úspěšnosti samců Pyrrhocoris apterus - M. Hodková
 • Davídková M. (2014) Sister broods in the spruce bark beetle, Ips typographus (L.) - P. Doležal
 • Štětina T. (2015) Funkční analýza exprese HSP komplexu v odpovědi na chlad u Drosophila melanogaster – V. Košťál

 • Janská K. (2016) Regulace diapauzy u bázlivce kukuřičného Diabrotica virgifera virgifera (LeConte) - P. Doležal

3. RNDr. práce:

 • Maxová A. (2002) Diel changes in adipokinetic response and walking activity of Pyrrhocoris apterus (L.) (Heteroptera) in relation to physiological status and wing dimorphism, vedoucí – D. Kodrík
 • Večeřa J. (2007) Endocrine regulation of oxidative stress in the red firebug Pyrrhocoris apterus, vedoucí – N. Krishnan
 • Doležal P. (2007) Novel methods of monitoring the feeding behavior of Homalodisca coagulata (Say) (Hemiptera; Cicadellidae), vedoucí – F. Sehnal
 • Tomčala A. (2008) Seasonal acquisition of chill tolerance and restructuring of membrane glycerophospholipids in an overwintering insect: triggering by low temperature, desiccation and diapause progression, vedoucí – P. Šimek
 • Tollarová M. (2009) Accumulation of cryoprotectants in overwintering linden bugs, Pyrrhocoris apterus: from gene trascription to phenotype, vedoucí – V. Košťál
 • Alquicer G. (2009) Activation of insect anti-oxidative mechanisms by mammalian glucagon, vedoucí – D. Kodrík
 • Zralá J. (2010) A novel function of red pigment-concentrating hormone in crustaceans: Porcellio scaber (Isopoda) as a model species, vedoucí – D. Kodrík
 • Bártů I. (2010) Analysis of lipids mobilized by adipokinetic hormones in the firebug Pyrrhocoris apterus (Heteroptera: Pyrrhocoridae), vedoucí – D. Kodrík
 • Zemanová M. (2012) Poikilothermic traits in Mashona mole-rat (Fukomys darlingi). Reality or myth?
 • Korbelová J. (2012) Long-term cold acclimation extends survival time at 0°C and modifies the metabolic profiles of the larvae of the fruit fly Drosophila melanogaster
 • Rozsypal J. (2013) Physiological and biochemical responses to cold and drought in the rock-dwelling pulmonate snail, Chondrina avenacea
 • Blažková H. (2013) Novel roles for the corpus allatum hormone in the cost of sexual interactions in the linden bug Pyrrhocoris apterus
 • Bednářová A. (2013) Adipokinetic hormone counteracts oxidative stress elicited in insects by hydrogen peroxide: in vivo and in vitro study
 • Šimůnková P. (2013) Cell cycle arrest as a hallmark of insect diapause: Changes in gene transcription during diapause induction in the drosophilid fly, Chymomyza costata
 • Provazník J. (2015) Novel roles of the corpus allatum hormone in the cost of sexual interactions in the linden bug Pyrrhocoris apterus

4. Doktorské práce:

 • Závodská R. (2003) Immunocytochemical investigations on the circadian and developmental neuropeptides in the central nervous system of insects, doktorská práce – vedoucí I. Šauman
 • Doležal P. (2007) Selected aspects of imaginal diapause in beetles (Coleoptera), vedoucí – F. Sehnal
 • Taranushenko Y. (2009) Peptidases and inhibitors in the salivary glands and the gut of Nauphoeta cinerea, vedoucí - F. Sehnal
 • Shaik A.H. (2009) Little known componets of lepidopteran silk, vedoucí - F. Sehnal
 • Tomčala A. (2009) Characterization of insect lipids by LC/MS methods, vedoucí - P. Šimek
 • Borovanská M. (2009) Physiological and molecular adaptations during diapause development and overwintering in a heteropteran bug, Pyrrhocoris apterus, vedoucí - V. Košťál
 • Alquicer G. (2009) Contribution to the study of insect stress hormones, vedoucí - D. Kodrík
 • Bártů I. (2010) Funkce adipokinetických hormonů v metabolismu hmyzích lipidů, vedoucí - D. Kodrík
 • Večeřa J. (2012) The role of insect adipokinetic hormones in oxidative stress, vedoucí – D. Kodrík.
 • Mostafa M. A. M. (2013) Activity of the Cry3A toxin on beetles - vedoucí F. Sehnal
 • Rozsypal J. (2013) Insect overwintering: physiological and biochemical adaptations to low temperatures - vedoucí V. Košťál
 • Okrouhlík J. (2014) Mammalian energetic savings in subterranean environment. The case of African mole-rats. - vedoucí R. Šumbera
 • Bednářová A. (2015) Mode of action of adipokinetic hormone at the sub-cellular level in potentiating anti-oxidative responses in insects - vedoucí – D. Kodrík

 

Cz | En
Webmaster: Jan Okrouhlík | Osoba zodpovědná za obsah: Dalibor Kodrík