Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA

RNDr. Štěpánka Říčanová, Ph.D. (rozená Hulová)

Kontakt:
telefon: +420-387772256, mobil 604 553 609
e-mail: stepankaricanova@seznam.cz

Výzkumné zaměření:

  • ekofyziologie, vývojová biologie a diverzita cichlid
  • fylogeografie a ochranářská genetika sysla obecného

Výuka:
cvičení k Fyziologii živočichů a člověka

Současné publikace:

Musilova Z., Rican O., Říčanová Š., Jansta P., Gahura O., Novak J. (2015) Phylogeny and historical biogeography of trans-Andean cichlid fishes (Teleostei: Cichlidae) . Vertebrate Zoology 65 (3), 333-350.

Říčanová Š., Koshev Y., Říčan O., Ćosić N., Ćirović D., Sedláček F., Bryja J. (2013) Multilocus phylogeography of the European ground squirrel: Cryptic interglacial refugia of continental climate in Europe. Molecular Ecology 22 (16): 4256-4269. http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/mec.12382/abstract

Ćosić N., Říčanová Š., Bryja J., Penezić A., Ćirović D. (2013) Do rivers and human-induced habitat fragmentation affect genetic diversity and population structure of the European ground squirrel at the edge of its Pannonian range? Conservation Genetics 14: 345-354. link.springer.com/article/10.1007/s10592-013-0466-y

Schoebel C.N., Brodbeck S., Buehler D., Cornejo C., Gajurel J., Hartikainen H., Keller D., Leys M., Říčanová Š., Segelbacher G., Werth S., Csencsics D. (2013) Lessons learned from microsatellite development for nonmodel organisms using 454 pyrosequencing. Journal of Evolutionary Biology 26 (3): 600-611. onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jeb.12077/abstract

Matějů J., Říčanová Š., Poláková S., Ambros M., Kala B., Matějů K., Kratochvíl L. (2012) Method of releasing and number of animals are determinants for the success of European ground squirrel (Spermophilus citellus) reintroductions. European Journal of Wildlife Research 58 (2): 473-482. link.springer.com/article/10.1007%2Fs10344-011-0597-8

Říčanová Š., Bryja J., Cosson J.F., Gedeon C., Choleva L., Ambros M., Sedláček F. (2011) Depleted genetic variation of the European ground squirrel in Central Europe in both microsatellites and the major histocompatibility complex gene: implication for conservation. Conservation Genetics 12: 1115-1129. link.springer.com/article/10.1007/s10592-011-0213-1

Matějů J., Hulová Š., Nová P., Cepáková E., Marhoul P., Uhlíková J. (2010) Action Plan for the European Ground Squirrel (Spermophilus citellus) in the Czech Republic. Charles University in Prague, Faculty of Science (in Czech and in English).

Hulová Š., Sedláček F. (2008) Population genetic structure of the European ground squirrel in the Czech Republic. Conservation Genetics 9: 615-625. link.springer.com/article/10.1007%2Fs10592-007-9378-z

Cz | En
Webmaster: Jan Okrouhlík | Osoba zodpovědná za obsah: Dalibor Kodrík