Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA

Specializations

Department of animal physiology organises master's study specialisation EXPERIMENTAL BIOLOGYSpecialisation ANIMAL PHYSIOLOGY (FFZ)

Warranter:  Doc. RNDr. Dalibor Kodrík, CSc.


Provides knowledge and abilities in fields of comparative, ecological and developmental physiology of vertebrates and insect, and from the field of human physiology. Students get acquainted with modern methods in research and service laboratories of physiology and biochemistry.
 Entry minimum
Department  number  Lecture name
KMB 023 Základy buněčné biologie
KFZ 230 Fyziologie živočichů a člověka
KMB 216 Imunologie
KFZ 212 Vývojová biologie


Finish minimum

KFZ 234 Environmentální fyziologie
KFZ 405 Fyziologie hmyzu
OJZ 930 Magisterská zkouška z angličtiny
KFZ 672 Srovnávací endokrinologie
KGN 243 Základy biotechnologií u živočichů
FBI 881 Magisterská diplomová praxe
FBI 885 Zadání magist. diplomové práce

 

Cz | En
Webmaster: Jan Okrouhlík | Osoba zodpovědná za obsah: Dalibor Kodrík